Posten Norge AS

Den danske stattholder Hannibal Sehsted opprettet Posten i Norge så tidlig som i år 1647 under navnet Postverket. Han hadde en avtale med nederledren Henrik Morian om at han fikk monopol på leveranse av post i Norge mot han han fikk en godtgjørelse. Posten i Norge var også det første postverket i verdens som tok i bruk frankeringsmaskin siden dette var en Norsk oppfinnelse, dette var i år 1903. Over 370 år senere har Posten blitt til et nordisk konsern med den Norske stat som største eier. Posten Norge er et av de største bedriftene i Norge med over 18 000 ansatte, i 2015 omsatte Posten for over 25 milliarder kroner. De siste 10 årene har Posten Norge kjøpt opp en rekke store og mindre bedrifter for milliardbeløp, blant annet svenske Citymail som de har samlet under navnet Bring. I år 2017 så bestemte den Norske regjerningen at oppkjøpsfesten var over og at de skulle la konkurrende bedrifter slippe til. Dette var også et press ifra EU da Posten hadde monopol på frakt av brevpost frem til år 2016. Som et resultat av presset fra EU og konkurrende bedrifter som ville slippe til så endret den Norske regjerningen en rekke lover, blant annet monopol loven ved leveranse av brevpost under 50 gram og leveranse av post på lørdager. Som et resultat av endringene av lovene så sluttet Posten å levere post på lørdager, som resulterte i at de sparte millioner av kroner.
Posten Norge AS satser stort på leveranse av post mellom privat personer mens Bring blir brukt mot bedrift markedet. Ved hjelp av samarbeidspartnere kan du sende post til hele verden ved hjelp Posten mens enkelte konkurrende bedrifter ikke leverer Post til utlandet men kun til Norske husstander eller utsalgs steder. Posten er også det eneste firma som dekker post til alle husstander i Norge.

No comments yet

leave a comment

*

*

*